In dit bericht willen we de laatste ontwikkelingen delen op het gebeid van duurzaamheid en CO2-reductie. SG Groen Groep vindt het belangrijk om te verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog op de klimaatverandering om ons heen.

Er is een kleine aanpassing gedaan aan de CO2-footprint. Dit in verband met nieuwe omrekenfactoren voor CO2. De verdeling van de CO2-footprint is hetzelfde gebleven. Het brandstofverbruik blijft de belangrijkste veroorzaker van CO2. In 2020 bedroeg de totale CO2-uitstoot 217 ton. Daarvan kwam 206 ton door het brandstofverbruik.

We willen werken aan het verkleinen van de CO2-footprint. Daarom hebben we CO2-reductiedoelstellingen opgesteld. Ook deze zijn aangepast naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen:

  1. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 1 met 10 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.
  2. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 2 met 100 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.

De doelstellingen zijn allemaal gerelateerd aan een drietal parameters. Deze zijn: Omzet, FTE en verreden KM’s.

Wij gaan stap voor stap onze CO2-uitstoot verminderen om deze doelen te bereiken. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn de volgende:

– Het vervangen van het wagenpark door zuinigere of elektrische modellen
– Het bevorderen van zuinig rijgedrag
– Onderzoek naar aanschaf van elektrisch handgereedschap
– Inkopen van Groen stroom

Ontwikkelingen

We gaan in gesprek met Hof van Saksen over de groenvoorziening en de verduurzaming van de dienstverlenging. Dit biedt kansen voor onze expertise en het ondersteunen van onze opdrachtgever bij hun duurzaamheidsbeleid.
Daarnaast werken we samen aan de ontwikkeling van een 100% emissie vrije onkruidbestrijding. […]