• SG Groen Groep uit Dokkum groeit ook buiten Friesland SG Groen Groep uit Dokkum groeit ook buiten Friesland

  SG Groen Groep uit Dokkum groeit ook buiten Friesland

SG Groen Groep uit Dokkum groeit ook buiten Friesland

SG Groen Groep, voorheen nog Svensk Gardning, ziet haar werkveld steeds meer naar het westen van het land trekken. Het bedrijf verwacht eind 2015 50% van haar omzet te genereren uit de westelijke provincies. De grootste klantenkring bevindt zich echter nog wel in Friesland.  In Friesland voorziet het bedrijf ruim 300 vaste klanten van groenonderhoud en groenwerkzaamheden.

Het jonge ambitieuze bedrijf heeft een landelijke dekking met haar diensten. In Noord en Zuid Holland heeft het een aantal grote opdrachtgevers, waar jaarlijks veel werk voor uitgevoerd wordt. ESA Estec in Noordwijk is één van de grootste opdrachtgevers van het bedrijf. ESA Estec is een ruimtevaarttestcentrum in Noordwijk, waar de European Space Agency haar ruimtevaartuigen en ruimtetechnologie test. Nederlandse astronaut André Kuipers heeft hier ook een gedeelte van zijn onderzoeken uitgevoerd. SG Groen Groep is hier in opdracht van Facilicom verantwoordelijk voor de totale groenvoorziening en het onderhoud daarvan.

In Noord Holland doet SG Groen Groep de groenvoorziening en het groenonderhoud van ongeveer 60  zorginstellingen. Het bedrijf is daarnaast verantwoordelijk voor het groenonderhoud en maaiwerkzaamheden van een aantal gemeenten in Noord Holland. Daarnaast zorgt SG Groen Groep in de winterperiode voor de gladheidsbestrijding van ongeveer 60 locaties verspreid over Noord- en Zuid Holland.

 

 

Bovenstaande foto: Terrein ESA Estec

 • SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum. SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum.

  SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum.

SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum.

De wijk Fonteinslanden in Dokkum wordt flink onder handen genomen. In opdracht van gemeente Dongeradeel wordt de riolering vervangen en worden de straten heringericht. Deze zaken worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Faber uit Bolsward.

Naast het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straten, wordt het Fonteinspark opgeknapt. Hier ondersteunt SG Groen Groep aannemersbedrijf Faber bij het planten van nieuwe bomen en bosschage.

SG Groen Groep zal in totaal 170 bomen, 1000 stukken bosplantsoen, 500 stukken sierplantsoen en nog 500 stukken haagplantsoen leveren en planten. Deze zullen in zowel het park als in de wijk geplant worden. Daarnaast zal het groenonderhoud van het park en de wijk onder de verantwoordelijkheid vallen van SG Groen Groep.

 

SG Groen Groep voert dit project uit in samenwerking met Aannemersbedrijf Faber

Faber

Groenonderhoud Keizer Karelpark te Amstelveen in handen van SG Groen Groep

 

SG Groen Groep heeft gunning gekregen van gemeente Amstelveen om in het Keizer Karelpark te Amstelveen het groenonderhoud te verrichten. Woonwijk Keizer Karelpark telt ruim 5000 inwoners en heeft een oppervlak van 134 hectare. Het knippen, snoeien en onkruidvrij houden van de beplanting is één van de primaire werkzaamheden. Vanaf maart zijn de werkzaamheden in Amstelveen gestart. Het onderhoud zal naar verwachting doorlopen tot november 2015.

 • Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep

  Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep

Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep

Sinds 1 maart zijn de mankrachten van SG Groen Groep te vinden zijn in het west Friese Heerhugowaard. De totaal te onderhouden oppervlakte gelegen in het noorden van Heerhugowaard  bestaat uit ruim 12 hectare. Hieronder vallen verschillende bedrijventerreinen, woonwijken en nieuwbouwgebieden. In deze gebieden zal de begroeiing worden onderhouden. Het onderhoud zal van 1 maart tot 31 december onder de verantwoordelijkheid van SG Groen Groep vallen.

 • SG Groen Groep ondersteunt nationale boomfeestdag in Dokkum SG Groen Groep ondersteunt nationale boomfeestdag in Dokkum

  SG Groen Groep ondersteunt nationale boomfeestdag in Dokkum

SG Groen Groep ondersteunt nationale boomfeestdag in Dokkum

 

Woensdagochtend 18 maart organiseerde gemeente Dongeradeel in samenwerking met ’t Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland en SG Groen Groep de Boomfeestdag in Dokkum. In het Fonteinpark werden 4 appelbomen geplant en 30 andere verschillende bomen. Ruim 130 leerlingen uit groep 8 van basisscholen St Bonifatius, de Regenboog, de Burgerschool en de Bron hielpen mee met het planten van de bomen.

De boomfeestdag werd geopend door wethouder Pytsje de Graaf en gedeputeerde Johannes Kramer. Het doel van de boomfeestdag is om kinderen op een fantasievolle en aansprekende wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bij te brengen. Door ze te leren, dat bomen een belangrijk onderdeel van een duurzame leefomgeving zijn, wil de gemeente de kinderen laten zien, dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld.

Ook SG Groen Groep mocht haar steentje bijdragen aan de Boomfeestdag. De basisschoolleerlingen werden door de heren van SG Groen Groep begeleid bij het planten van de bomen. De geplante bomen waren overigens door SG Groen Groep geleverd aan de gemeente.

 • Svensk Gardning zet “Parel’ Dokkum op de kaart Svensk Gardning zet “Parel’ Dokkum op de kaart

  Svensk Gardning zet “Parel’ Dokkum op de kaart

Svensk Gardning zet “Parel’ Dokkum op de kaart

Maandagmorgen stond voor tientallen Dokkumer ondernemers, inwoners en de gemeente in het teken van een grote schoonmaakactie. De Dokkumer ondernemers organiseerden namelijk een gezamenlijke opruimdag in de binnenstad van Dokkum.

De opruimdag werd mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren: Schoonmaakbedrijf Hiemstra, Svensk Gardning, IJzerhandel Raadsma, Jumbo, Lauwersdesign en Haagens Lunchroom.

Dokkum is door de consumentenbond verkozen tot 1 van de 25 mooiste steden van Nederland. In het boek dat in oktober 2013 door de consumentenbond is uitgegeven wordt Dokkum omschreven als prachtige historische stad, met een aantrekkelijke binnenstad, goed bewaarde vestingwallen en verrassende winkeltjes.

Het binnenstadsmanagement vindt dan ook dat Dokkum met haar prachtige historische centrum goud in handen heeft en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om ‘dit goud te laten blinken’

 • Svensk Gardning is klaar voor de winter! Svensk Gardning is klaar voor de winter!

  Svensk Gardning is klaar voor de winter!

Svensk Gardning is klaar voor de winter!

Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door veilig en doelmatig kunnen worden gebruikt. Svensk Gardning staat in de wintermaanden voor bedrijven, instellingen en overheden klaar met professionele machines om wegen begaanbaar te houden.

Onlangs werd aan het voertuigpark wat bestaat uit ca.15 bedrijfsauto’s 2 gloednieuwe IVECO Daily’s toegevoegd, geleverd door de noordelijke IVECO dealer Cornelis bedrijfsauto’s bv.

Door Rondaan Transportservice zijn de auto’s voorzien van sneeuwploegen en zoutstrooiers van het merk Rasco.

Dat de keuze op IVECO viel komt volgens dhr. Wichard de Vries (directeur) omdat Svensk Gardning al vele jaren tevreden gebruik maakt van Daily’s en daarnaast de voordelen van hogere asdrukken en gewichten die door de automatische ontheffing voor gladheidsbestrijding binnen de wetgeving wordt geboden voor de IVECO Daily’s.

Hierdoor kunnen de voertuigen het gehele jaar door met een B rijbewijs gebruikt worden terwijl voor de gladheidsbestrijding hogere aslasten en totaalgewicht gelden.