SG Groen Groep vindt het belangrijk om te verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog op de klimaatverandering om ons heen.

In onderstaande PDF downloads vindt u onze volledige rapportage:

– Sector- en keteninitiatieven

– Scope 3 analyse (4.A.1 & 5.A.1) v3

– Ketenanalyse onkruidbestrijding v2

– Voortgangsrapportage H1 2023 (3.C.1, 4.B.2, 5.B.2)

– Voortgangsrapportage 2023 (3.C.1, 4.B.2, 5.B.2)

– Nieuwsbericht heel 2023 (mrt-2024)

– Nieuwsbericht eerste half jaar 2023 (Nov-2023)

– Energie management actieplan 2020-2025 (2.B.2 & 2.B.4 & 3.B, 4.B, 5.B)

Voortgangsrapportage 2023 (3.C.1, 4.B.2, 5.B.2) v3