SG Groen Groep vindt het belangrijk om te verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog op de klimaatverandering om ons heen. Komend jaar zal onderzocht worden of we van niveau 3 naar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder kunnen stijgen. Om dit te kunnen doen zullen we meer aandacht moeten gaan besteden aan de keten waarin we werkzaam zijn. Voor niveau 3 kijken we naar de uitstoot van onze eigen organisatie. Niveau 5 vraagt om ook met leveranciers en onderaannemers aan de slag te gaan.

Elk half jaar communiceren we over de voortgang van de doelstellingen. Deze informatie is ook te vinden op de website van SG Groen Groep (https://www.sg-groengroep.nl/duurzaamheid/) Dit gaat over heel 2021. Laten we eerst onze doelstellingen hieronder bekijken:

  1. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 1 met 10 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.
  2. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 2 met 100 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.

De doelstellingen zijn allemaal gerelateerd aan een drietal parameters. Deze zijn: Omzet, FTE en verreden KM’s.

De afbeelding hiernaast laat de CO2-uitstoot van 2021 zien. Hierin is ook te zien dat het grootste deel van onze CO2-uitstoot door het brandstofverbruik komt. In 2021 bedroeg de totale CO2-uitstoot 245 ton. Daarvan kwam 233 ton door het brandstofverbruik.

Wij gaan stap voor stap onze CO2-uitstoot verminderen om deze doelen te bereiken. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn de volgende:

  • Het vervangen van het wagenpark door zuinigere of elektrische modellen
  • […]