SG Groen Groep vindt het belangrijk om te verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog op de klimaatverandering om ons heen. Tijdens de eerstvolgende audit zullen we naar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder gaan. Om dit te kunnen doen zullen we meer aandacht moeten gaan besteden aan de keten waarin we werkzaam zijn. Voor niveau 3 kijken we naar de uitstoot van onze eigen organisatie. Niveau 5 vraagt om ook met leveranciers en onderaannemers aan de slag te gaan. We gaan een analyse maken van de keten van de onkruidbestrijding. Hierover zullen we in een volgend nieuwsbericht meer laten weten.

Elk half jaar communiceren we over de voortgang van de doelstellingen. Vanaf nu moeten we ook elk half jaar over onze CO2-footprint gaan communiceren. Deze informatie is ook te vinden op de website van SG Groen Groep (https://www.sg-groengroep.nl/duurzaamheid/).

Laten we eerst onze doelstellingen hieronder bekijken:

 1. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 1 met 10 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.
 2. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 2 met 100 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.

De doelstellingen zijn allemaal gerelateerd aan een drietal parameters. Deze zijn: Omzet, FTE en verreden KM’s.

De afbeelding hiernaast laat de CO2-uitstoot van heel 2022 zien. Hierin is ook te zien dat het grootste deel van onze CO2-uitstoot door het brandstofverbruik komt. In 2022 bedroeg de totale CO2-uitstoot 317 ton. Daarvan kwam 294 ton door het brandstofverbruik.

Wij gaan stap voor stap onze CO2-uitstoot verminderen om deze doelen te bereiken. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn de volgende:

 • Het vervangen van het wagenpark door zuinigere of elektrische modellen
 • Het bevorderen van zuinig rijgedrag
 • Onderzoek naar aanschaf van elektrisch handgereedschap
 • Inkopen van Groen stroom

Ontwikkelingen binnen het bedrijf

Daarnaast werken we samen aan de ontwikkeling van een 100% emissie vrije onkruidbestrijding. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een elektrische bakfiets die ingezet kan worden voor onkruidbestrijding.

Door het jaar heen wordt geïnvesteerd in duurzame machines & gereedschappen. Er is een nieuwe Dulevo 6c aangekocht (euro6 motor) tevens een veeg trommelsysteem. Hiermee hoeft niet of minimaal met water geveegd te worden. Hiermee wordt ongeveer 30% fijnstof uitstoot bespaard.
Tevens zijn enkele nieuwe onkruidmachines (multihog met hete lucht) aangeschaft, voor het bestrijden van onkruiden. Er is gekozen voor hete lucht door middel van gas in plaats van de heetwead machine. Dit betekent een besparing van 50% op het brandstofverbruik.

Voor het waterschap wordt een project uitgevoerd onder de noemer, Distelsteken op de dijk. Dit gebeurt volledig met de hand en met inzet van personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor dit project wordt met de gehele groep gecarpooled zodat de inzet van één transportmiddel voldoende is..

Er zijn ook dingen die je zelf kan doen om minder CO2 uit te stoten. Hier volgen een aantal tips:

 • Doe de lichten uit bij het verlaten van het kantoor of de werkplaats. Het is zonde van de elektriciteit als het licht blijft branden terwijl er niemand aanwezig is.
 • Controleer je bandenspanning elke twee maanden. Dit kan op bijna elk tankstation. Als je banden goed opgepompt zijn, verbruik je minder brandstof.
 • Rijdt rustig, niet gehaast. Door niet steeds gas te geven en te remmen, maar consistent te rijden, verbruik je minder brandstof.

Ketenanalyse

Om te komen tot een goed plan van aanpak is het zinvol om te kijken naar de leveranciers in de keten, en op die manier een helderder beeld te krijgen van de werkelijke uitstoot en het mogelijke gebruik van de onkruidbestrijdingsmethodes in de werken van SG Groen Groep. Door in gesprek te gaan met leveranciers van het materieel kan gekeken worden naar de meest zuinige methode en mogelijke verbeterpunten van het materieel.

Naast de gesprekken met leveranciers gaat SG Groen Groep ook in gesprek met opdrachtgevers om bewustwording te vergroten over duurzaamheid in de keten. Op die manier wil SG Groen Groep de methode met heet water promoten en indirect ook andere bedrijven stimuleren deze methode te gebruiken.

SG Groen Groep heeft zichzelf als doel gesteld om ten minste 75% van de onkruidbestrijding in 2027 uit te voeren met de hete lucht methode. Om dit doel te bereiken zijn de volgende subdoelen opgesteld:

2023-2024: Onderzoek doen naar het werkelijke verbruik 2023: 5% toepassing van hete lucht
2024: 15% toepassing van hete lucht
2025: 25% toepassing van hete lucht
2026: 50% toepassing van hete lucht
2027: 75% toepassing van hete lucht

Om de doelstelling te monitoren worden elk half jaar de volgende gegevens aangeleverd:

 • Totaal aantal hectare wat behandeld is
 • Aantal hectare wat behandeld is met hete lucht

Voortgang doelstellingen
Ieder jaar wordt ook de voortgang van de doelstellingen berekend. Zoals hierboven beschreven wordt er dan naar drie zaken gekeken. De CO2-uitstoot per FTE, gereden kilometer en per mln € omzet. De absolute CO2-uitstoot is gestegen ten op zichtte van 2020. Dit komt voornamelijk door meer gebruik van brandstoffen. De omzet en het aantal gereden kilometers zijn ook gestegen. De parameter CO2/KM geeft aan dat er CO2-reductie is behaald. Kort gezegd is
er efficiënter gebruik gemaakt van brandstof. Ten opzichte van het aantal FTE en de omzet is er niet gereduceerd.

Heb je nog een ander idee om ons brandstof-, gas- of elektriciteitsverbruik te verminderen? Laat het weten via Wichard de Vries (wichard@sg-groengroep.nl). Er is veel te winnen door bewust met energie om te gaan. Samen maken we het verschil!