SG Groen Groep vindt het belangrijk om te verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog op de klimaatverandering om ons heen. Komend jaar zal onderzocht worden of we van niveau 3 naar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder kunnen stijgen. Om dit te kunnen doen zullen we meer aandacht moeten gaan besteden aan de keten waarin we werkzaam zijn. Voor niveau 3 kijken we naar de uitstoot van onze eigen organisatie. Niveau 5 vraagt om ook met leveranciers en onderaannemers aan de slag te gaan.

Elk half jaar communiceren we over de voortgang van de doelstellingen. Deze informatie is ook te vinden op de website van SG Groen Groep (https://www.sg-groengroep.nl/duurzaamheid/) Dit gaat over heel 2021. Laten we eerst onze doelstellingen hieronder bekijken:

  1. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 1 met 10 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.
  2. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 2 met 100 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.

De doelstellingen zijn allemaal gerelateerd aan een drietal parameters. Deze zijn: Omzet, FTE en verreden KM’s.

De afbeelding hiernaast laat de CO2-uitstoot van 2021 zien. Hierin is ook te zien dat het grootste deel van onze CO2-uitstoot door het brandstofverbruik komt. In 2021 bedroeg de totale CO2-uitstoot 245 ton. Daarvan kwam 233 ton door het brandstofverbruik.

Wij gaan stap voor stap onze CO2-uitstoot verminderen om deze doelen te bereiken. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn de volgende:

  • Het vervangen van het wagenpark door zuinigere of elektrische modellen
  • Het bevorderen van zuinig rijgedrag
  • Onderzoek naar aanschaf van elektrisch handgereedschap
  • Inkopen van Groen stroom

Ontwikkelingen binnen het bedrijf

We zijn in gesprek met Hof van Saksen over de groenvoorziening en de verduurzaming van de dienstverlenging. Dit biedt kansen voor onze expertise en het ondersteunen van onze opdrachtgever bij hun duurzaamheidsbeleid.
Daarnaast werken we samen aan de ontwikkeling van een 100% emissie vrije onkruidbestrijding. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een elektrische bakfiets die ingezet kan worden voor onkruidbestrijding.

Door het jaar heen wordt geïnvesteerd in duurzame machines & gereedschappen. Er is een nieuwe Dulevo 6c aangekocht (euro6 motor) tevens een veeg trommelsysteem.
Hiermee hoeft niet of minimaal met water geveegd te worden. Hiermee wordt ongeveer 30% fijnstof uitstoot bespaard.

Tevens zijn enkele nieuwe onkruidmachines (multihog met hete lucht) aangeschaft, voor het bestrijden van onkruiden. Er is gekozen voor hete lucht door middel van gas in plaats van de heetwead machine. Dit betekent een besparing van 50% op het brandstofverbruik.

Er zijn ook dingen die je zelf kan doen om minder CO2 uit te stoten. Hier volgen een aantal tips:

  • Doe de lichten uit bij het verlaten van het kantoor of de werkplaats. Het is zonde van de elektriciteit als het licht blijft branden terwijl er niemand aanwezig is.
  • Controleer je bandenspanning elke twee maanden. Dit kan op bijna elk tankstation. Als je banden goed opgepompt zijn, verbruik je minder brandstof.
  • Rijdt rustig, niet gehaast. Door niet steeds gas te geven en te remmen, maar consistent te rijden, verbruik je minder brandstof.

Voortgang doelstellingen

Ieder jaar wordt ook de voortgang van de doelstellingen berekend. Zoals hierboven beschreven wordt er dan naar drie zaken gekeken. De CO2-uistoot per FTE, gereden kilometer en per mln € omzet. De absolute CO2-uitstoot is afgelopen jaar gestegen ten op zichtte van 2020. Dit komt voornamelijk door meer gebruik van brandstoffen. De omzet en het aantal gereden kilometers is ook gestegen. Daarom geven deze twee parameters uiteindelijk wel aan dat er een besparing in CO2 is gerealiseerd (ten opzichte van het aantal FTE is er niet gereduceerd). Kort gezegd is er efficiënter gebruik gemaakt van brandstof.

Heb je nog een ander idee om ons brandstof-, gas- of elektriciteitsverbruik te verminderen? Laat het weten via Wichard de Vries (wichard@sg-groengroep.nl). Er is veel te winnen door bewust met energie om te gaan. Samen maken we het verschil!