Duurzaamheid

Naast kwaliteit heeft SG Groen Groep ook oog voor het milieu. Daarom heeft SG Groen Groep in 2020 besloten om zich te certificeren voor de CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Door de certificering heeft SG Groen Groep meer inzicht gekregen in hun CO2-uitstoot en zijn er maatregelen genomen om deze terug te brengen zoals toepassen van elektrische tuingereedschappen, spaar,- en ledlampen, duurzaam kantoorapparatuur en een workshop het Nieuwe Rijden.

Er is een programma opgesteld met doelstellingen om het elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen.

Nieuwsbericht CO2-Prestatieladder 2020

Energie management actieplan 2020-2023 (3.B.2)

Sector- en keteninitiatieven 2020

Na certificering zullen we het certificaat en de link naar onze bedrijfspagina bij de SKAO ook op deze pagina publiceren.