SG Groen Groep vindt het belangrijk om te verduurzamen. Daarom meten wij onze CO2-uitstoot die voortkomt uit ons gas-, elektriciteits- en brandstofverbruik en proberen wij deze uitstoot te verminderen. Om te besparen, maar ook met het oog op de klimaatverandering om ons heen. Tijdens de eerstvolgende audit zullen we naar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder gaan. Om dit te kunnen doen zullen we meer aandacht moeten gaan besteden aan de keten waarin we werkzaam zijn. Voor niveau 3 kijken we naar de uitstoot van onze eigen organisatie. Niveau 5 vraagt om ook met leveranciers en onderaannemers aan de slag te gaan. We gaan een analyse maken van de keten van de onkruidbestrijding. Hierover zullen we in een volgend nieuwsbericht meer laten weten.

Elk half jaar communiceren we over de voortgang van de doelstellingen. Vanaf nu moeten we ook elk half jaar over onze CO2-footprint gaan communiceren. Deze informatie is ook te vinden op de website van SG Groen Groep (https://www.sg-groengroep.nl/duurzaamheid/).

Laten we eerst onze doelstellingen hieronder bekijken:

  1. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 1 met 10 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.
  2. SG Groen Groep wil voor 2025 de CO2-uitstoot van haar scope 2 met 100 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2020.

De doelstellingen zijn allemaal gerelateerd aan een drietal parameters. Deze zijn: Omzet, FTE en verreden KM’s.

De afbeelding hiernaast laat de CO2-uitstoot van heel 2022 zien. Hierin is ook te zien dat het grootste deel van onze CO2-uitstoot door het brandstofverbruik komt. In 2022 bedroeg de totale CO2-uitstoot 317 ton. Daarvan kwam 294 ton door het brandstofverbruik.

Wij gaan stap voor stap onze CO2-uitstoot verminderen om deze doelen te bereiken. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn de volgende:

    […]