Maandelijks archief: april 2015

  • SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum. SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum.

    SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum.

SG Groen Groep werkt mee aan herinrichting Fonteinslanden te Dokkum.

De wijk Fonteinslanden in Dokkum wordt flink onder handen genomen. In opdracht van gemeente Dongeradeel wordt de riolering vervangen en worden de straten heringericht. Deze zaken worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Faber uit Bolsward.

Naast het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straten, wordt het Fonteinspark opgeknapt. Hier ondersteunt SG Groen Groep aannemersbedrijf Faber bij het planten van nieuwe bomen en bosschage.

SG Groen Groep zal in totaal 170 bomen, 1000 stukken bosplantsoen, 500 stukken sierplantsoen en nog 500 stukken haagplantsoen leveren en planten. Deze zullen in zowel het park als in de wijk geplant worden. Daarnaast zal het groenonderhoud van het park en de wijk onder de verantwoordelijkheid vallen van SG Groen Groep.

 

SG Groen Groep voert dit project uit in samenwerking met Aannemersbedrijf Faber

Faber

Groenonderhoud Keizer Karelpark te Amstelveen in handen van SG Groen Groep

 

SG Groen Groep heeft gunning gekregen van gemeente Amstelveen om in het Keizer Karelpark te Amstelveen het groenonderhoud te verrichten. Woonwijk Keizer Karelpark telt ruim 5000 inwoners en heeft een oppervlak van 134 hectare. Het knippen, snoeien en onkruidvrij houden van de beplanting is één van de primaire werkzaamheden. Vanaf maart zijn de werkzaamheden in Amstelveen gestart. Het onderhoud zal naar verwachting doorlopen tot november 2015.

  • Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep

    Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep

Gemeente Heerhugowaard laat keuze vallen op SG Groen Groep

Sinds 1 maart zijn de mankrachten van SG Groen Groep te vinden zijn in het west Friese Heerhugowaard. De totaal te onderhouden oppervlakte gelegen in het noorden van Heerhugowaard  bestaat uit ruim 12 hectare. Hieronder vallen verschillende bedrijventerreinen, woonwijken en nieuwbouwgebieden. In deze gebieden zal de begroeiing worden onderhouden. Het onderhoud zal van 1 maart tot 31 december onder de verantwoordelijkheid van SG Groen Groep vallen.