De wijk Fonteinslanden in Dokkum wordt flink onder handen genomen. In opdracht van gemeente Dongeradeel wordt de riolering vervangen en worden de straten heringericht. Deze zaken worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Faber uit Bolsward.

Naast het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straten, wordt het Fonteinspark opgeknapt. Hier ondersteunt SG Groen Groep aannemersbedrijf Faber bij het planten van nieuwe bomen en bosschage.

SG Groen Groep zal in totaal 170 bomen, 1000 stukken bosplantsoen, 500 stukken sierplantsoen en nog 500 stukken haagplantsoen leveren en planten. Deze zullen in zowel het park als in de wijk geplant worden. Daarnaast zal het groenonderhoud van het park en de wijk onder de verantwoordelijkheid vallen van SG Groen Groep.

 

SG Groen Groep voert dit project uit in samenwerking met Aannemersbedrijf Faber

Faber