SG Groen Groep, voorheen nog Svensk Gardning, ziet haar werkveld steeds meer naar het westen van het land trekken. Het bedrijf verwacht eind 2015 50% van haar omzet te genereren uit de westelijke provincies. De grootste klantenkring bevindt zich echter nog wel in Friesland.  In Friesland voorziet het bedrijf ruim 300 vaste klanten van groenonderhoud en groenwerkzaamheden.

Het jonge ambitieuze bedrijf heeft een landelijke dekking met haar diensten. In Noord en Zuid Holland heeft het een aantal grote opdrachtgevers, waar jaarlijks veel werk voor uitgevoerd wordt. ESA Estec in Noordwijk is één van de grootste opdrachtgevers van het bedrijf. ESA Estec is een ruimtevaarttestcentrum in Noordwijk, waar de European Space Agency haar ruimtevaartuigen en ruimtetechnologie test. Nederlandse astronaut André Kuipers heeft hier ook een gedeelte van zijn onderzoeken uitgevoerd. SG Groen Groep is hier in opdracht van Facilicom verantwoordelijk voor de totale groenvoorziening en het onderhoud daarvan.

In Noord Holland doet SG Groen Groep de groenvoorziening en het groenonderhoud van ongeveer 60  zorginstellingen. Het bedrijf is daarnaast verantwoordelijk voor het groenonderhoud en maaiwerkzaamheden van een aantal gemeenten in Noord Holland. Daarnaast zorgt SG Groen Groep in de winterperiode voor de gladheidsbestrijding van ongeveer 60 locaties verspreid over Noord- en Zuid Holland.

“Er wordt verwacht dat het bedrijf steeds meer vanuit het midden van Nederland gaat opereren. Om deze reden heeft het ook een nieuwe vestiging geopend in Assendelft. Vanuit deze vestiging zullen de heren van SG Groen Groep de klanten in Noord Holland bedienen”
Wichard de Vries, SG Groen Groep

 

 

Bovenstaande foto: Terrein ESA Estec