Woensdagochtend 18 maart organiseerde gemeente Dongeradeel in samenwerking met ’t Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland en SG Groen Groep de Boomfeestdag in Dokkum. In het Fonteinpark werden 4 appelbomen geplant en 30 andere verschillende bomen. Ruim 130 leerlingen uit groep 8 van basisscholen St Bonifatius, de Regenboog, de Burgerschool en de Bron hielpen mee met het planten van de bomen.

De boomfeestdag werd geopend door wethouder Pytsje de Graaf en gedeputeerde Johannes Kramer. Het doel van de boomfeestdag is om kinderen op een fantasievolle en aansprekende wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bij te brengen. Door ze te leren, dat bomen een belangrijk onderdeel van een duurzame leefomgeving zijn, wil de gemeente de kinderen laten zien, dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld.

Ook SG Groen Groep mocht haar steentje bijdragen aan de Boomfeestdag. De basisschoolleerlingen werden door de heren van SG Groen Groep begeleid bij het planten van de bomen. De geplante bomen waren overigens door SG Groen Groep geleverd aan de gemeente.