Sinds 1 maart zijn de mankrachten van SG Groen Groep te vinden zijn in het west Friese Heerhugowaard. De totaal te onderhouden oppervlakte gelegen in het noorden van Heerhugowaard  bestaat uit ruim 12 hectare. Hieronder vallen verschillende bedrijventerreinen, woonwijken en nieuwbouwgebieden. In deze gebieden zal de begroeiing worden onderhouden. Het onderhoud zal van 1 maart tot 31 december onder de verantwoordelijkheid van SG Groen Groep vallen.