SG Groen Groep heeft gunning gekregen van gemeente Amstelveen om in het Keizer Karelpark te Amstelveen het groenonderhoud te verrichten. Woonwijk Keizer Karelpark telt ruim 5000 inwoners en heeft een oppervlak van 134 hectare. Het knippen, snoeien en onkruidvrij houden van de beplanting is één van de primaire werkzaamheden. Vanaf maart zijn de werkzaamheden in Amstelveen gestart. Het onderhoud zal naar verwachting doorlopen tot november 2015.